Facebok sdílet

Přijmout pomoc

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi >> Přijmout pomoc

PŘIJMOUT POMOC

Slyšeli jsme příběh o hledajícím mladém muži z Evropy, který četl Životopis Jogína. Kniha na něj zanechala takový dojem, že se rozhodl přestěhovat do Ameriky a zapojit se do Jóganandova díla. Potom se k němu dostala zpráva, že Jógananda opustil své tělo a on proto od svých plánů upustil.

O něco později velký indický jogín svámí Ramdas přednášel napříč Evropou. Přednášek se zúčastnil i tento mladý muž a po týdnu se zeptal Ramdase, zda by ho přijal za žáka. Světec mu odpověděl: “Já nejsem tvůj guru, Jógananda je tvůj guru.“ Oddaný byl překvapený a řekl: “Ale Jógananda zemřel“. Ramdas mu dal klasickou odpověď: “Ne, Jógananda žije. Jsi to ty, kdo je mrtvý.“

Velké osobnosti nejsou omezené časem a místem, jako jsme my. Ale jak se můžeme s nimi spojit, potom co „přešli řeku smrti“ ?

Tato otázka je v myslích a srdcích mnoha z nás v Anandě od té doby, kdy svámí Krijánanda před rokem zemřel. Mnozí mi řekli, že k nim svámidží přišel spontánně, bez vědomého úsilí z jejich strany, někdy ve snu nebo v silném pocitu jeho přítomnosti. Já osobně ho cítím nejsilněji během meditace nebo když ho chci požádat o požehnání nebo vedení.

Vhled, porozumění mi přišlo nedávno, když jsem měl jemný závoj na svém vědomí, který překážel hlubšímu spojení s Božstvím. Máme vrozený sklon říkat “To mohu udělat sám“. Někdy je to způsobeno trochu hrdostí, ale častěji je to jednoduše zapomnění. V hlučném zápase činností jsem si nevzpomněl, že jediný konající je Bůh.

Člověk se potřebuje vyhnout léčkám pasivity a arogance, které způsobují problémy. Našel jsem dva nástroje:

První je Jóganandova modlitba:“ Já budu uvažovat, já budu chtít, já budu jednat. Ale Ty veď můj rozum, moji vůli, moji činnost správným směrem ve všem.“ To zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi vlastním úsilím a důvěrou v Boha.

Druhá pomůcka je: jednoduše otevřít Mistrovi srdce, aby mohl vstoupit a postarat se o můj život. Když se obracím k Božské Matce jako dítě, které se vrací ke své matce, zjišťuji, že je tady a má otevřenou náruč.

Ananda Moy Ma dala dojemnou a ujišťující odpověď na otázku, kterou jednou dostala: Ptáš se mne, zda jsi v mém dosahu, když jsem ponořena do svého Vše poznávajícího Já. Moje odpověď je, nejen ty, ale dokonce i ti, kteří mne nikdy neviděli nebo o mně neslyšeli, vplují do mé vize ve chvíli, kdy mne potřebují. Pak pro ně udělám, co je potřeba. Ano, skutečně, říkám vám: „Když na mne myslíte, vaše podoba tvoří záblesky v mé vizi, podobně jako se stanou viditelné předměty, když na ně posvítíte světlem pochodně.“

Tato odpověď dokonale vysvětluje Mistrův výrok: „Budu blízko těm, kdo mne mají v mysli.“

Všichni bychom měli dobře otevřít srdce velké bytosti, udržovat ji blízko, a přijmout její vždy ochotnou pomoc.

V lásce a radosti Jyotish. 

www.jyotishanddevi.org Accepting Help Jyotish 24.4.2014   

Přeložila: Libuše Majznerová   www.ananda-cr.cz 

Zpět